G-1VN3EN7700
De Helende Reis | The Journey | Coaching en bewustwording
Header

Soorten Readings

Er zijn verschillende soorten readings, met vragen over jezelf, je partner, je kinderen of andere mensen die belangrijk voor je zijn

Ook zijn readings mogelijk over gezondheid, relaties,werk, studie, bedrijf en over je spirituele groei in bewustzijn. Via de algehele energie-reading kan op alle levensterreinen specifiek gelezen worden. Er ontstaan kleuren en trillingen in het energieveld van de aura, die vertalen zich in beelden over gevoelens, gedachten, interacties, relaties, werkklimaat enz. Soms hebben we bv. oude energetische verbindingen, die belemmerend werken. Welke invloeden van vorige levensfasen en vorige levens hebben invloed op de richting waarvoor je kiest in deze levensfase?

De chakra reading geeft nog meer gedetailleerde informatie over de volgende functiegebieden :

• Hoe ga je om met nieuwe situaties, durf je nieuwe stappen te nemen?

• Instinct- overleven Wanneer voel je je veilig en zeker van jezelf?

• Emoties, seksualiteit is er vertrouwen en geborgenheid?

• Vrijheid, onvrijheid weet je waar je op wilt richten welke doelen heb je in je leven?

• Liefde zonder voorwaarde, is er respect en liefde naar wie je zelf bent en is er

genegenheid  naar anderen?

• Creativiteit ben je communicatief en durf je te vertrouwen op je intuïtie?

• Kun je kijken met helderheid en in verbinding met je intuïtie?

• Weten Waarheid Wijsheid Spiritualiteit ben je in verbinding hiermee op jouw eigen unieke manier?

Ontwikkeling van bewustzijn maakt ruimte vrij. In geval van ziekte is er herstel nodig van de verbinding tussen Het Zelf, de Ander en de Eenheid waartoe we behoren. Ziekte kan vanuit deze visie gezien worden als een uitnodiging tot groei en bewustwording. Door de Reading ontstaat er inzicht, doorzicht, overzicht, helderheid en acceptatie. Levensvaardigheid en Levensvreugde komen meer tot je beschikking.

Je krijgt de opgenomen reading mee op een audio CD. Er is vaak te veel informatie is om te onthouden, bovendien stimuleert het regelmatig luisteren dat de reading praktisch vertaald wordt en concreet kan doorwerken in het verruimen van persoonlijke mogelijkheden. Een readingsessie duurt over het algemeen 1 ½ tot 2 uur

Leave a Reply