De Helende Reis | The Journey | Coaching en bewustwording
Header

Brandon Bays en de helende reis

Brandon Bays vertelt haar verhaal.

Brandon Bays ontwikkelde De Helende Reis die er over gaat om te leven zoals je er altijd van hebt gedroomd om te kunnen leven.

Diep in ons allemaal herbergen wij een geweldig potentieel wachtend om geopend te worden, naar de vreugde,  talenten, vrijheid en liefde daarin geborgen. Deze aanwezigheid roept je naar zich toe, er naar verlangend je te bevrijden.

Brandon Bays laat ons herkennen, dat we allemaal belevingen hebben meegemaakt waardoor we ons belemmerd en beklemd hebben gevoeld. We van voelen ons geblokkeerd  op een of andere manier; beperkt door onze belevingen van boosheid, angst, neerslachtigheid, pijn, verdriet of bezorgdheid. Je kunt simpelweg het gevoel hebben, dat er méér moet zijn in het leven, of het leven als complex ervaren .Het kan zo ontkrachtend zijn als een verslaving, of zo levensbedreigend als een ernstige ziekte.

Brandon Bays heeft in haar eigen leven ontdekt dat, de mogelijkheid bestaat voor zichzelf en dus nu ook voor jou

hoe groot ook het probleem, en hoe zwaar je er ook mee worstelt, om absoluut vrij te worden, te genezen  en geheeld te zijn. Je bent in staat om naar de wortel van de oorzaak van deze problemen te gaan, ze op te lossen en ze helemaal los te laten.

Je kunt jezelf bevrijden om je leven te gaan leven vanuit je hoogste vermogens, als een volledige uitdrukking van je echte Zelf.

Brandon Bays zegt: Door de nederig makende en diepgaande transformerende ervaring van een natuurlijke genezing van een tumor ontdekte ik grenzeloze vreugde en vrijheid hetgeen sinds die tijd mijn dagelijkse ervaring is. Dit is het kostbaarste geschenk in mijn leven.

Sinds die opmerkelijke reis, van Brandon Bays, is roerend en inspirerend om te zien hoe het “The Journey,” “De Helende Reis van Brandon Bays” vlam vat in elk land waar het geïntroduceerd wordt.

Over de gehele wereld gebruiken tienduizenden mensen Journeywerk- de Helende Reis om werkelijke vrijheid in hun leven te ontdekken.

Zij ontdekken hun eigen antwoorden en hun diepste waarheid.

Zij zuiveren oude emotionele en fysieke blokkades, die hen belemmerden, en tenslotte genezen zij zichzelf in alle gelaagdheden van hun wezen. Gewone mensen bereiken buitengewone resultaten.

 

Brandon Bays heeft ontdekt o.a. door haar werk in Amerika Australië, Afrika en Azië  dat het niet uitmaakt welke achtergrond je hebt, of welke leeftijd, cultuur of opvoeding; iedereen weet, dat er nog een geweldige niet aangeboorde levenskracht is van binnen, en allemaal verlangen we heimelijk deze te ervaren.

Verder ontdekte Brandon dat The Journey- De Helende Reis een eenvoudige, maar zeer krachtige stap voor stap manier is, om direct toegang te vinden tot oneindige wijsheid. Wijsheid die oude emotionele patronen en herinneringen kan openbaren, die opgeslagen liggen in je cellen.

Het ontdekken van de helende energie, die in staat is deze oude problemen op te lossen en helemaal te laten verdwijnen.

Tegenwoordig reist Brandon Bays over de hele wereld met Journeywerk en geeft workshops en programma’s voor gevorderden.  Ze geeft geef lezingen en seminars in ziekenhuizen en verpleeghuizen, healingcentra, afkickcentra en  homeopathische opleidingen. The Journey- De Helende Reis  wordt gebruikt door spirituele organisaties en  bij kankerbegeleiding.

Overal waar Brandon Bays werkt integreren mensen de helende reis succesvol met gemak en gratie in hun professionele programma’s .

Brandon Bays: Ik geloof dat we allemaal wel herkennen, dat er problemen zijn, die een diepte onderzoek vereisen en een helingproces waar je helemaal voor gaat. We weten dat het belangrijk is een probleem tot op het diepste niveau aan te pakken om het uiteindelijk volledig op te lossen en kwijt te raken.

Samen ervaren we dat de Helende Reis een manier is om diepgaande genezing te brengen, heelheid en een diep gevoel van welzijn.

Eén van de lesprogramma’s die Brandon Bays wereldwijd geeft is een opleiding voor therapeuten, deze is gevolgd door artsen, psychiaters, geestelijken, nonnen, ministers en maatschappelijk werkers, mensen, die op allerlei manieren in het leven staan.

In Zuid Afrika  zijn er artsen, die dit op heling en vergeving gebaseerde werk introduceren in groepen mensen, die geen medische zorg  kunnen betalen. Politietrauma eenheden gebruiken dit werk voor slachtoffers van ernstige misdrijven.

In Engeland, Europa en Australië waar het boek een nr.1 bestseller is gebruiken priesters het werk in hun parochies.

Groepen, die bezig zijn op het gebied van het genezen van verslavingen, gebruiken het werk om de intense zelfverachting, die met drugsgebruik samenhangt uit te zuiveren.

Verplegend personeel in de begeleiding van kankerpatiënten gebruiken het werk naast de chemotherapie behandelingen.

Een swami heeft het werk mee teruggenomen naar de ashram om de mensen te helpen hun ervaringen te verdiepen in contact met het oneindige.

Nonnen gebruiken de Reis om de innerlijke vrede diep van binnen te ervaren.

 

Een rabbi helpt de mensen in de synagoge om zichzelf te laten bevrijden van langdurige emotionele problemen.

Therapeuten die werkzaam zijn in de stervensbegeleiding gebruiken de Helende Reis om de patiënten zich te laten openen naar de oneindige vrede van binnen om zo de overgang te vergemakkelijken. Journeywerk is  kennelijk van alle culturen, religies, geloven en manieren van hoe mensen in het leven staan.

Brandon zegt :Wat me  het meest ontroert, zijn de honderden brieven en telefoontjes en e-mails, die we ontvangen van mensen, die niet in de gelegenheid zijn om aan de workshops deel te nemen, mensen die moedig het proces gebruiken, zoals het in het boek uitgelegd is en ondergaan zo hun eigen Helende Reizen.

Volgens Brandon Bays is dit het grootste geschenk in haar leven geweest dat “Genade van een hogere Macht” de manier openbaarde hoe het verleden los te laten en schoonheid te ontdekken, Liefde en Vrede die in ons allemaal aanwezig is.

Als laatste besluit Brandon Bays haar verhaal met : Het is mijn diepste bede, dat iedereen, en niet alleen enkelen onder ons ontwaakt in deze grootse buitengewone aanwezigheid van binnen, en het leven begint te leven in volle uitdrukking van Liefde en Vermogen.

Journeytherapie is gecreëerd om je te inspireren en realiseren, om de grootsheid te herkennen, die in ons allemaal aanwezig is – en er op te wijzen dat de mogelijkheid om deel te nemen aan onze eigen Helende Reizen een geschenk is dat we aan onszelf kunnen geven.

Het is een opwekking tot vrijheid en heelheid die van binnen al aanwezig is.