De Helende Reis | The Journey | Coaching en bewustwording
Header

Visie

Op onze reis op weg naar Heelheid gaan we het pad van Zelfrealisatie

Heel veel mensen hebben geleerd hun emoties te onderdrukken. Soms dit kan tot doel hebben de psychische pijn niet te hoeven voelen. Of je laat je emoties niet zien omdat je bang bent dat het je in de weg staat om iets te bereiken wat je wilt, erkenning door prestaties bv. Dit maakt dat ook, dat je niet meer goed kunt in/uit voelen wat de gevolgen zijn van ons gedrag voor anderen om ons heen.

Je kunt ontdekken, dat je je afgesneden voelt van gevoelens wat vaak een eenzaam gevoel tot gevolg heeft.

Alleen door een gezond contact met onze emoties kunnen we een voldoening-schenkend en vol leven leiden. Het is belangrijk dat je zelf de verantwoording voor je eigen leven neemt, zodat je nieuwe uitdagingen aan durft gaan die verruiming van je mogelijkheden bieden.

Relaties, en vooral partner-relaties, zijn ongelofelijk belangrijk voor levensgeluk. Als het goed gaat in onze relatie, voelen we ons veel gelukkiger en zekerder van onszelf, dan wanneer er telkens terugkerende (structurele) problemen en conflicten zijn. Dan wordt de relatie een grote bron van stress, machteloosheid, onzekerheid, boosheid, verdriet, enzovoorts.

Ik werk vanuit het inzicht dat alles energie is, ons lichaam, de emoties en het denken.

Alles is in verbinding met alles door een energieveld. Alles is verbonden door trilling en kan met elkaar resoneren en invloed op elkaar uitoefenen. Energie, denken en emotie en gezondheid heeft dus met elkaar te maken, als de energie niet doorstroomt worden we ziek in een of meerdere van deze levensgebieden.

Het menselijk lichaam heeft in verhouding tot het geheel de laagste trillingsfrequentie. Door middel van verhoging van het bewustzijn, wordt de trilling verhoogd en kan genezing plaatsvinden. De mate van bewustzijn bepaalt of de mens leeft vanuit de persoonlijkheid, het niveau van de ziel of vanuit het niveau van de geest. Het gekwetste niet geaccepteerde deel van de persoonlijkheid zorgt voor de belemmering van het bewustzijn: “De blokkades”.

Ontwikkeling van bewustzijn maakt ruimte vrij. In geval van ziekte is er herstel nodig van de verbinding tussen Het Zelf, de Ander en de Eenheid waartoe we behoren. Ziekte kan vanuit deze visie gezien worden als een uitnodiging tot groei en bewustwording. Zo kan ziekte ook in dienst staan van de weg naar zelfrealisatie.

Leave a Reply