De Helende Reis | The Journey | Coaching en bewustwording
Header

Mijn logo: de Nautilusschelp

helende-reis-nautilusschelpIn de diepte van de oceaan ligt dit voorbeeld van harmonie verborgen. De oceaan heeft betrekking op het oneindige altijd in beweging zijnde in de uitdrukking van de materie. De schat van harmonie die is te vinden in de diepte van de oceaan als ook in ons onbewuste als dit zich omzet naar bewustzijn.  De schelp is een behuizing /bescherming voor kwetsbare dieren, het uit de schulp komen is ook jezelf kwetsbaar durven geven, je blootgeven.

De weg naar de kern

De spiraal verbeeldt een weg naar het midden naar de kern. Veel mensen in allerlei culturen beschouwen de spiraal als een symbool wat het evolutionaire proces representeert van leren en groeien. Het schijnt dat het leven zich niet in een rechte lijn voortbeweegt. Het levenspad heeft meer gelijkenis met een spiraal.

Wij lijken steeds het zelfde punt te passeren, maar iedere keer vanuit een verschillend perspectief. Om een spiraalvormig labyrint te lopen en in het centrum er van te staan, is een psychologische en spirituele oefening  om bewustzijn te centeren.

De spiraal staat voor komen tot  bewust zijn

De Gulden Snede

De laatste jaren komen de geheimen van wis- en natuurkunde steeds meer aan de oppervlakte. De Gulden Snede is een natuurkundig fenomeen, dat ons inzicht geeft in de oerkracht van de natuur en dus ook van onze plaats in dit universum. De kracht van de wiskundige formule van de Gulden Snede ligt aan de basis van de structuur van onze ‘wereld’.

helende-reis-schelpJe kunt via de gulden snede een verbinding leggen tussen het microscopisch kleine en het macroscopisch grote. We kunnen de Fibonacci-getallen gebruiken om via een serie rechthoeken een prachtige spiraal te construeren: de Fibonacci-spiraal.

Dit is een benadering van de gulden spiraal die echt alleen op Phi is gebaseerd. Deze gulden spiraal is een bijzonder geval van de logaritmische- of groeispiraal die overal in de natuur voorkomt, in de Nautilusschelp, maar ook in Melkwegstelsels.

De Nautilus-schelp is maar een van de ontelbare voorbeelden uit de natuur, waaruit blijkt dat de natuur de fibonaccireeks als vanzelfsprekend gebruikt; een prachtige demonstratie van oneindigheid in eindigheid!

Het lijkt alsof de hele schepping een dans maakt waarbij het kleine zich in het grote weerspiegelt en andersom.
Het ziet er dan ook naar uit dat alleen een universum dat op de gulden snede is gebaseerd een holografisch universum zou kunnen zijn waarin ieder klein onderdeeltje de principes van het grote geheel weerspiegelt.

In de huidige natuurkunde is het juist andersom dat de theorie die gebruikt wordt voor het macroscopisch grote radicaal verschilt van de theorie die voor het microscopisch kleine wordt gehanteerd. Daarbij is het eigenlijk nooit goed gelukt om deze twee theorieën op bevredigende wijze met elkaar te verzoenen. Vermoedelijk moeten we naar een heel andere natuurbeschrijving toe waarin de gulden snede een meer centrale rol speelt. ‘We naderen het moment waarop de informatie [rond de gulden snede] zal opbloeien

“Als je de Nautilus schelp opent zie je een spiraal. Het diertje begint namelijk heel klein en vormt van kalk een schelp om zich heen. Na precies 28 dagen van groei, hij volgt daarmee de maanstand, kruipt hij eruit en maakt een nieuw kamertje. En zo verder. En het mooie is: die kamertjes in de spiraal vormen samen de gulden snede, een maatvoering die al eeuwen wordt gebruikt door kunstenaars en architecten. De Nautilusschelp is een evolutionair voorbeeld van perfectie.”

Verbinding tussen de schelp en mensen: “De Nautilusschelp is een perfect voorbeeld van verbinding. Via een kanaaltje naar zijn eigen begin, midden in de spiraal. En met de verre maan, waar z’n groei op is afgestemd. Maar ook via zijn 95 armen waarmee hij voedsel naar zich toe haalt. Een liefdevolle omarming noem ik dat. Het dier vertegenwoordigt passie en is een symbool van verbinding met jezelf, je verleden en je omgeving.”  Een thema dat met de Helende Reis ook wordt nagestreefd.

Bronnen:
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-ontsluiering-van-de-gulden-snede/
http://www.willembeekman.nl/pagina%207.pdf

Veel wordt bewezen
dat toch in de grond niet waar is.    
En veel is eeuwig waar,
ofschoon ‘t bewijs niet daar is.