De Helende Reis | The Journey | Coaching en bewustwording
Header

Kinderen en de Helende Reis

Kinderen kunnen dingen meemaken als echtscheiding, rouwverwerking, pesten en andere traumatische ervaringen…

Hoe vaak gebeurt het dat je niet helemaal begrijpt wat er bij je kind dwarszit. Deze onbekende of onbegrepen oorzaken kunnen naar boven komen en loslaten door een Helende Reis voor kinderen. Dit gebeurt op een ongedwongen speelse manier.

Het gaat vaak om onverwerkte pijn, faalmomenten en emotionele weerstanden, soms niet opgemerkt door ouders en/of opvoeders.

Kinderreizen voor kinderen vanaf 6 jaar

De meeste kinderen kunnen met het grootste gemak dingen vergeven, waardoor zij zichzelf bevrijden. Vergeven is onlosmakelijk verbonden met loslaten in het leven. Het is nodig in het leven los te laten, zodat allerlei blokkades zich niet vastzetten in het lichaam en daardoor allerlei klachten en kwalen veroorzaken. Zo kun je je kind laten helpen om zijn innerlijke grootsheid, creativiteit en wijsheid aan het licht te brengen. Wat is er mooier en liefdevoller ???

De Helende Reis voor kinderen werkt moeiteloos door, zowel emotioneel als fysiek, tot op celniveau. Kinderen hebben nog niet de blokkades, weerstanden zoals die bij volwassenen zijn ingesleten. Kinderen voelen zich nauwer verbonden met hun Innerlijke Zelf. Kinderen staan over het algemeen dichter bij zichzelf, dichter bij hun pure potentieel als volwassenen. Kinderen blijken het bijna altijd wel te weten, dat De Bron, dit Licht in ze leeft, dat er goedheid schoonheid en liefde in hun binnenste  zitten.

Kinderen hebben het vermogen (eenvoud, spontaniteit, openheid, enz.) zich gemakkelijk te bevrijden van de sluiers die hun potentieel en grootsheid bedekken.

 

Fysiek/ emotioneel kan het betekenen, dat een kind van bepaalde lichamelijke klachten verlost wordt.

Indicaties o.a.:

 • pesten
 • remmingen
 • gedragsproblematiek
 • eczeem
 • dyslexie
 • doofheid
 • slapeloosheid
 • ADHD
 • astma
 • opstandig gedrag
 • onbegrepen gedrag
 • allergieën
 • depressiviteit
 • concentratiestoornissen

Wil je meer weten over wat De Helende Reis voor je kan doen en ben je geïnteresseerd in the Journey, healing of reading?

Neem dan contact met me op, ik maak graag even tijd voor je vrij.

Leave a Reply